เสื้อกล้ามรัดหน้าอกทีซีค TZeek
  

เสื้อกล้ามทอมปลอม

FacebookTZeek

 

 

เกี่ยวกับเรา | About Us


เกี่ยวกับสินค้าทอม

 

ทีซีค(TZeek)เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นำธุรกิจสินค้าหญิงรักหญิง(ทอมบอย)

ทีซีค ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และ

สิ่งทอมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับกลุ่มหญิงรักหญิง(ทอมบอย)

เสื้อกล้ามทอม , กางเกงในทอม บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ทำให้บริษัทฯสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆได้เป็นอย่างดีได้มาตรฐาน

นอกจากนั้นบริษัท ฯ ยังมีประสบการณ์ในงานด้านงานพิมพ์ งานรีดฮีททรานเฟอร์

ระบบซึ่งเป็นงานพิเศษที่หาผู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ยากบริษัทฯรับรอง

ว่าในการทำงานทุกครั้งพนักงานทุกคนในบริษัท ทำด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทสุดความ

สามารถ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ มาตรฐานของสินค้าเรามีสินค้าที่เน้น

คุณภาพ ไม่ โฆษณาเกินจริง อธิบายสินค้า อย่างตรงไปตรงมา ที่สำคัญเรามีตัวตน

จริง ส่งสินค้าจริง ไม่หลอกลวง แน่นอนคับ

 

TZeek ยินดีที่จะให้บริการทอมทุกท่านด้วยความจริงใจ ทั้งด้านคุณภาพ และราคา

 

 

Thank a Million.

BY:TZeek

 

 

 

 

Copyright @ 2009 www.Tzeek.com All Rights Reserved.